Ένα στα δύο νοικοκυριά δεν έχει για ρεύμα και νερό


Δυσκολίες αντιμετωπίζουν το 49,9% των πολιτών που ζουν στην Αθήνα για να καλύψουν ακόμη και βασικά έξοδα διαβίωσης, όπως είναι η εξόφληση λογαριασμών ρεύματος, τηλεφώνου, νερού, κοινοχρήστων ή ακόμη και του ενοικίου.

Σύμφωνα με έρευνα της Marc για λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας, όσον αφορά στους ανέργους, το ποσοστό αγγίζει το 60% έναντι 44% των εργαζομένων.

Ένας στους τρεις κατοίκους της Αθήνας αδυνατεί να έχει κάθε δεύτερη μέρα στο οικογενειακό τραπέζι κρέας, ψάρι ή λαχανικά ισόποσης διατροφικής αξίας. Δυσκολίες που αφορούν στη σωστή διατροφή αναφέρουν το 46% των ανέργων και το 25% των εργαζομένων.

Σε ποσοστό 52,1% δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ένα έκτακτο έξοδο της τάξεως των 500 ευρώ, ενώ σε είδος πολυτελείας αναδεικνύονται οι διακοπές, με έναν στους δυο να υπογραμμίζει ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει με την οικογένειά του διακοπές έστω και μία εβδομάδα τον χρόνο.

Όσον αφορά στην εργασία, στο 45% των προσλήψεων ηλικίας έως 35 ετών που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο δωδεκάμηνο ο μισθός δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ, ενώ η μέση αμοιβή για μισθωτούς με πλήρες ωράριο διαμορφώνεται στα 806 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα, το 57% όσων προσελήφθησαν τον τελευταίο χρόνο εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, ενώ επίσης το 57% δηλώνουν ότι πληρώνονται τον μισθό τους χωρίς καθυστερήσεις.

Όπως αναφέρεται στα στοιχεία της έρευνας, 7 στους 10 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα αναφέρουν ότι εργάζονται με πλήρες ωράριο, ενώ το 30% εργάζονται με μερική απασχόληση. Πολύ υψηλά είναι τα ποσοστά μερικής απασχόλησης στις γυναίκες και στους νέους εργαζομένους 18-34 ετών, διαμορφούμενα στο 41,1% και 41,5% αντίστοιχα.
Από το Blogger.