Στoυς γύπες Steve Watson και George Cross η ελληνική δημόσια περιουσία


Στoυς μεγαλογύπες Steve Watson και George Cross της Stanton Chase International SA περνάει ο έλεγχος ολόκληρης της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. H Stanton Chase είναι η διεθνής ελεγκτική εταιρεία που ορίστηκε σύμβουλος και στην ουσία καθοδηγητής του Υπερταμείο (γνωστου και ως Κατοχικού Ταμείου) στο οποίο μεταβιβάζονται για 99 χρόνια όλοι οι Κοινωφελείς Οργανισμοί όπως οι ΔΕΗ, ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΚΑ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, Κτιριακές Υποδομές, ΕΛΒΟ, Εθνικοί δρόμοι, Αττικό Μετρό, Τουριστικά ακίνητα κλπ και γενικότερα ολόκληρη η δημόσια περιουσία του ελληνικού κράτους.
Το Ταμείο θα καταβάλει στους δανειστές-κατακτητές κάθε χρόνο ποσά που αντιστοιχούν στο 10%-15% του ΑΕΠ ( 18-26 δις), έναντι των δήθεν χρεών της χώρας που δημιουργήθηκαν με κλεπτοκρατικά κόλπα τα τελευταία οχτώ χρόνια της ευρωκατοχής. Η συνταγή αυτή δοκιμάστηκε και χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία πρόσφατα, με την καταβολή ποσού 2 δις που προήλθε από το ξεπούλημα της Finashbank, της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Τουρκία, η οποία πουλήθηκε εκβιαστικά και μισοτιμής.Με τον τρόπο αυτό τονίζεται και πάλι, σχεδιάζεται η υφαρπαγή ολόκληρης της ελληνικής δημόσιας περιουσίας για τα πλασματικά χρέη που δημιουργήθηκαν στα χρόνια της ευρωκατοχής.
Η Μπανανία που κάποτε λεγόταν Ελλάδα, ξεπουλάει με ξέφρενο ρυθμό όλα της τα ασημικά. Ο Ιούλιος είναι ο μήνας σταθμός αφού μέχρι τότε θα έχει μεταφερθεί υπό τον έλεγχο του Kατοχικού Ταμείου η δημόσια περιουσία της Μπανανίας. Στο διάστημα μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου θα πρέπει να καταβληθεί στους κατακτητές – δανειστές το τεράστιο ποσό των 8 δις ( 17 δις για όλο το 2017), το οποίο μόνο με ξεπούλημα μέρους της δημόσιας περιουσίας μπορεί να βρεθεί.
Όπως έχει συμφωνηθεί στο Eurogroup, μέχρι τον Ιούλιο θα ιδρυθεί η η θυγατρική του Υπερταμείου ( Κατοχικού Ταμείου), Εταιρία Δημόσιων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ), στην οποία θα μεταβιβαστούν όλες οι ΔΕΚΟ ( Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας). Πρώτες στον κατάλογο είναι οι ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΚΑ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, Κτιριακές Υποδομές, ΕΛΒΟ, Αττικό Μετρό και ΔΕΗ.
Οι δανειστές θα διορίσουν οι ίδιοι τις νέες διοικήσεις των δημόσιων φορέων που θα περάσουν στην ΕΔΗΣ με πρώτο το ΤΑΙΠΕΔ. Στο Κατοχικό Ταμείο έχει ήδη διοριστεί από τους δανειστές-κατακτητές, χρυσοπληρωμένο πενταμελές εποπτικό συμβούλιο με επικεφαλής τον Γάλλο Ζακ λε Παπ, πρώην συνεργάτη και έμπιστο της Κριστίν λαγκάρντ. Η διεύθυνση των γραφείων και τα τηλέφωνα του Ταμείου δεν αναφέρονται στην ιστοσελίδαwww.hcap.gr της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Α.Ε.ΕΕΣΠ Α.Ε.), όπως παραπλανητικά ονομάζεται επισήμως το Ταμείο, το οποίο φυσικά κάθε άλλο παρά είναι ελληνική εταιρεία. Σύμφωνα με πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται σχετικά, τα γραφεία των «καλόπαιδων» της Α.Ε.ΕΕΣΠ Α.Ε., στεγάζονται προσωρινά στο κτίριο της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), στη στοά της οδού Βουλής 7.
Επαναλαμβάνουμε για να γίνει απολύτως κατανοητό ότι, στο Κατοχικό Ταμείο θα μεταβιβαστεί ο έλεγχος και η ιδιοκτησία ολόκληρης σχεδόν της περιουσία της χώρας και από αυτήν θα αντλούνται για 99 χρόνια το 10-15% του ΑΕΠ δηλ. 18-26 δις ευρώ ετησίως. Είπε κανείς τίποτα;
Ποιο κάτω παραθέτουμε τις όποιες πήροφορίες βρήκαμε από την παραπλανητική ιστοσελίδα του κατοχικού ταμέιου ( www.hcap.gr)

ΔΤ: Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου HCAP
Το Εποπτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (HCAP) διορίστηκε στις 10 Οκτωβρίου 2016 από το Υπουργείο Οικονομικών με τη σύμφωνη γνώμη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Μετά την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του, το Εποπτικό Συμβούλιο ξεκίνησε τη διαδικασία διορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της HCAP.
περισσότεραγια ΔΤ: Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου HCAP

ΔΤ: Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε.
Το Εποπτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., το οποίο ορίστηκε στις 10 Οκτωβρίου 2016 από το Υπουργείο Οικονομικών με τη σύμφωνη γνώμη των Ευρωπαϊκών Θεσμών, ξεκίνησε άμεσα την διαδικασία επιλογής των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου.
περισσότεραγια ΔΤ: Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε.
Ιδρυτικός νόμος σε κωδικοποιημένη μορφή
Καταστατικό
Εσωτερικός κανονισμός (υπό σύσταση)
ΦΕΚ: ΦΕΚ Α 94 ν.4389/2016
ΦΕΚ Α 106 ν.4393/2016
ΦΕΚ Α 142 ν.4411/2016
ΦΕΚ Α 185 ν.4425/2016
Κανονισμός Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων

Aποστολή / Όραμα
Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ιδρύθηκε τον Μάιο του 2016 βάσει του νόμου 4389.
Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, και συστήνεται για να εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό. Ειδικότερα, η Εταιρεία διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να: α) συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μέσω της διενέργειας επενδύσεων και β) συνεισφέρει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας.
Βασικός σκοπός της Εταιρείας είναι να συγκεντρώσει κάτω από μία ενιαία στέγη περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου (συμμετοχές σε δημόσιες επιχειρήσεις και real estate assets) και να τα αξιοποιήσει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.
Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο, επαγγελματικό και επιχειρηματικό με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων, τα οποία κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4389/2016.
Περαιτέρω, η Εταιρεία προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω, αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.


ΟργαναΓενική Συνέλευση
Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών.
Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για θέματα, τα οποία σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου, με εξαίρεση την εκλογή και την ανάκληση του διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την τροποποίηση του Καταστατικού, ζητήματα τα οποία αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4389/2016.
Εποπτικό συμβούλιο
Το πρώτο Εποπτικό Συμβούλιο διορίστηκε με την υπ’αρ. Μ.Α.Δ.Κ.Α. 0015977 ΕΞ 2016/7.10.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ 536/10.10.2016, όπως προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 210 του ν.4389/2016.
Η θητεία του είναι πενταετής.
Το πρώτο Εποπτικό Συμβούλιο απαρτίζουν οι:
1) Γεώργιος Σταμπουλής
2) Γεώργιος – Σπύρος Ταβλάς
3) Όλγα Χαρίτου
4) Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape, ο οποίος ορίστηκε και ως Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
5) David Vegara Figueras
ΦΕΚ διορισμού μελών Εποπτικού Συμβουλίου
Αρμοδιότητες Εποπτικού Συμβουλίου
Διοικητικό συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη τα οποία εκλέγονται για τετραετή (4) θητεία, με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο Εσωτερικός Κανονισμός.
Ελεγκτές
Ως Ελεγκτής της Εταιρείας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου οποιαδήποτε ελεγκτική εταιρία διεθνούς φήμης, βάσει καταλόγου υποψηφίων εταιριών που υποβάλλεται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών. Ο ίδιος ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρία δεν μπορεί να εκλεγεί για περισσότερα από τρία (3) συναπτά έτη.Προκήρυξη

Αίτηση υποβολής προτάσεων για το έργο των ελεγκτών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.
22 Δεκ, 2016
Αίτηση υποβολής προτάσεων για το έργο των ελεγκτών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (in english)
περισσότεραγια Αίτηση υποβολής προτάσεων για το έργο των ελεγκτών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Η Stanton Chase International SA έχει επιλεγεί από το Εποπτικό Συμβούλιο της HCAP
03 Δεκ, 2016
Η Stanton Chase International SA έχει επιλεγεί από το Εποπτικό Συμβούλιο της HCAP να ενεργεί ως σύμβουλος του Εποπτικού Συμβουλίου για την αναζήτηση,επιλογή και τοποθέτηση των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του πρώτουΔιοικητικού Συμβουλίου της HCAP.
περισσότεραγια Η Stanton Chase International SA έχει επιλεγεί από το Εποπτικό Συμβούλιο της HCAP

Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση για συμβουλευτικές υπηρεσίες
28 Νοε, 2016
Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση για συμβουλευτικές υπηρεσίες
περισσότεραγια Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση για συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΠΗΓΗ
Από το Blogger.