ΕΥΓΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΩΣΑΝ ΝΕΟΛΑΙΑΝ ΠΟΥ ΠΑΙΑΝΙΖΕΙ ΤΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ..ΕΥΓΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΩΣΑΝ ΝΕΟΛΑΙΑΝ ΠΟΥ ΠΑΙΑΝΙΖΕΙ ΤΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ..»

ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΝΝΗΣΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Μετά τήν μάχην τῆς Ἰσσοῦ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος γράφει εἰς τόν Δαρεῖον:

«Οἱ ὑμέτεροι πρόγονοι ἐλθόντες εἰς τήν Μακεδονίαν καί τήν ἄλλην Ἑλλάδα κακῶς ἐποίησαν ἡμᾶς οὐδέν προηδικημένοι. Ἐγώ δέ τῶν Ἑλλήνων ἡγεμών κατασταθείς καί τιμωρήσασθαι βουλόμενος Πέρσας, διέβην εἰς τήν Ἀσίαν, ὑπαρξάντων ὑμῶν». ΑΡΡΙΑΝΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ 2.14.4

Εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης ΟΜΗΡΟΣ

Ὁ Λυρικός μας ποιητής Σιμωνίδης ὁ Κεῖος(Κέα) γράφει διά τήν Μάχην τοῦ Μαραθῶνος 490Π.Χ: Ἑλλήνων προμαχοῦντες Ἀθηναῖοι Μαραθῶνι χρυσοφόρων Μήδων ἐστόρεσαν δύναμιν

Ἐπίσης ὁ Σιμωνίδης ὁ Κεῖος(Κέα) γράφει διά τήν Μάχην τῶν Θερμοπυλῶν 480 Π.Χ:

Ὦ ξεῖν', ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι

Εἰς τήν Ναυμαχίαν τῆς Σαλαμῖνος (480Π.Χ) μέχρι τούς Οὐρανούς ἀκουγόταν ὁ παιάνας:

Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾽, ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη, θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών. ἴτε=ἐμπρός:β! πρόσ. πληθ.τοῦ εἶμι, εἶ, εἶσι, ἴμεν, ἴτε, ἴασι. Πέρσαι τοῦ Αἰσχύλου στίχοι 396-399 . Ὁ Μεγάλος μας τραγωδός συμμετεῖχεν εἰς τήν μάχην τοῦ Μαραθῶνος ἀλλά καί εἰς τήν Ναυμαχίαν τῆς Σαλαμῖνος. Ὁ Κυναίγειρος εἶναι ἀδελφός τοῦ Αὐσχύλου, καί εἶναι αὐτός πού εἰς τήν μάχην τοῦ Μαραθῶνος κρατοῦσεν μέ τά χέρια καί τά δόντια τό πλοῖον τῶν Περσῶν διά νά μήν φύγη.

Ὅρκος ἐφήβων

Οὐ καταισχυνῶ τὰ ὅπλα, οὐδ᾿ ἐγκαταλείψω τὸν προστάτην ὢ ἂν στοίχῳ, ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων, καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν, καὶ τὴν πατρίδα οὐκ ἐλάττω παραδώσω....

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ’ ἐμόν ἐστιν οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν».

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ πρός τούς Γυμνασιόπαιδες τό 1838: Παιδιά μου πρέπει να φυλάξετε τὴν πίστη σας καὶ νὰ τὴν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἄρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ πατρίδος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ: ΟΧΙ

Ὁ δέ Παππούς μας καί μέγιστος τῶν Σοφῶν Σωκράτης μᾶς λέγει:

«Μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερον ἔστιν ἡ πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρα καί παρά θεοῖς καί παρ’ ἀνθρώποις τοῖς ΝΟΥΝ ΕΧΟΥΣΙ»

Αὐτή εἶναι ἡ Ἱστορία μας, αὐτό εἶναι τό παρελθόν μας, αὐτό εἶναι τό παρόν μας καί αὐτό εἶναι τό μέλλον μας, αὐτοί εἴμαστε.

Ἡ ἐπιστήμη λέγει ὅτι κληρονομικότης εἶναι ἡ μεταφορά τῶν σωματοψυχικῶν χαρακτηριστικῶν ἀπό τάς παλαιοτέρας γεναιάς εἰς τάς νεωτέρας. Τοῦτο γίνεται διά μέσου τοῦ D.N.A. Οὕτως ὁ κάθε ἕνας ἀπό ἐμᾶς μεταφέρει τά σωματοψυχικά χαρακτηριστικά τοῦ πατρός του, τῆς μητρός του, τοῦ παπποῦ του τῆς γιαγιάς του, καί πάει λέγοντας πρός τά πίσω.

Οὔτως αἱ ἐρευνητικαί μελέται τῶν Πανεπιστημίων Στάνφορντ τῶν Η.Π.Α, τῆς Παβίας τῆς Ἰταλίας καί τῆς Μόσχας καταγράφουν ὅτι τό D.N.A τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων εἶναι ὅμοιον κατά 99,5%, μέ αὐτό τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Ἀπόλυτος καθαρότης τῆς διαχρονικότητος τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων. Βέβαια δέν εἶναι καθαρόν κατά 100%. Ὑπάρχει ἕνα 0,5% μολυσμένου αἵματος. Ὁ Μέγας ἥρωας μας Κολοκοτρώνης ὁμιλόντας μέ σοφίαν πρός τούς μαθητάς τῆς Α! Λυκείου εἰς τήν Πνύκα εἰς τάς 7/10/1838 μεταξύ τῶν ἄλλων, τούς εἶπεν: «μερικοί γιά ταῖς δόξες καί ταῖς ἡδονές ἄφηναν τήν πίστην τους καί ἐγίνοντο μουσουλμάνοι». Ὁπότε γιά ταῖς δόξες καί ταῖς ἡδονές μερικές τσοῦλες, σκῦλες πῆγαν καί μαρκαλήθηκαν στό χαρέμι τοῦ Πασᾶ καί ἔκαναν τά Τουρκομπάσταρδα πού διακρίνονται γιά τήν μουσουλμανολατρίας τους καί τό μῖσος τους πρός τάς ἙλληνοΧριστιανικάς μας παραδόσεις.

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1821 ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Μπαραμπούτης Νικόλαος
Από το Blogger.