ΣΗΜΕΡΑ 7/12/18 ΕΚΔΙΚΑΖΕΙ ΤΟ ΣΤΕ ΤΗΝ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ AΠΟ ΤΗΝ "ΚΑΠΑ"


ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ
1. της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία: “Κίνηση ακομμάτιστων πολιτών Αγρινίου – κ.α.π.α.”, που εδρεύει στο Αγρίνιο, οδός Αλεξοπούλου αρ. 6-8,
2. Του Γιώργου Κόκκα  του Λέανδρου, Δικηγόρου, Έλληνα – Μακεδόνα (γεννηθέντος και τυχόντος της ημετέρας Παιδείας στη Θεσσαλονίκη), ήδη  κατοίκου Αθήνας οδός Ιπποκράτους, …., ατομικά και ως νόμιμου εκπροσώπου των :
Α. Συνασπισμού Πολιτικών Κομμάτων και Κινήσεων με την επωνυμία   «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ » (Ε.Κ.Α.Δ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ιπποκράτους αρ. 42,  όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον ίδιο  και όπως οι δημόσια εκφρασμένες θέσεις του Ε.Κ.Α.Δ. εκτίθενται διαχρονικά στην ιστοσελίδα : «http://www.dimopolis.gr» και
Β. της Ένωσης Προσώπων με την επωνυμία «ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ», που εδρεύει  στην Περαία  Θεσσαλονίκης , οδός Φιλελλήνων,  ήδη Αποστόλων Πέτρου  και Παύλου, αρ. 11,  όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον ίδιο ως άνω δικηγόρο και οι δημόσια εκφρασμένες θέσεις του εκτίθενται διαχρονικά στην ιστοσελίδα «http://www.dimovoulio.gr».
ΚΑΤΑ
του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται από τον κ. Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Νικόλαο Κοτζιά  και κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 1 και από τον Υπουργό Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρ. Σερβίας αρ. 8.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ
   1. Της από 17-6-2018 διοικητικής πράξεως υπογραφής από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, της «Τελικής Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817(1993) και 845(1993), τη λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την εδραίωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των μερών», στο εξής:“Συμφωνία των Πρεσπών”, [όπου αναφερόμενο ως “πρώτο μέρος” είναι η Ελληνική Δημοκρατία και το “Δεύτερο μέρος” είναι μη αναφερόμενο αλλά περιγραφόμενο, ως “δεύτερο μέρος που έγινε δεκτό στα Ηνωμένα Έθνη σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 47/225 της 8ης Απριλίου 1993”]
   2. Κάθε άλλης, αμέσως ή εμμέσως, συναφούς προγενεστέρας ή μεταγενεστέρας πράξεως ή παραλείψεως, καθώς και πράξεως εκτελέσεως και ιδίως:
  • α. Της κατατεθείσας στη Βουλή διοικητικής πράξεως με τη μορφή επιστολής προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ με την οποία ο Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι συναινεί στην ένταξη της πΓΔΜ στη Συμμαχία αυτή
  • β. Της κατατεθείσας στη Βουλή διοικητικής πράξεως με τη μορφή επιστολής προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της ΕΕ με την οποία ο Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι συναινεί στην έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ένταξη της πΓΔΜ στην ΕΕ.
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η προσβαλλόμενη“συμφωνία των Πρεσπών”, παραβιάζει το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους, ακυρώνοντας μονομερώς τη συμφωνία του Βουκουρεστίου (ΦΕΚ Α217/1913) δια της οποίας η Ελλάδα αποκτά και διατηρεί έως σήμερα την κυριότητά της επί του μεγαλυτέρου μέρους της Μακεδονίας. του Μακεδονικού εδάφους που έως σήμερα νομίμως κατέχει, αφήνοντας ανοικτό το έδαφος για διεκδικήσεις από τον προηγούμενο κάτοχό της (Τουρκία), από τους συνδιεκδικητές (Βουλγαρία), καθώς και από τους ιθαγενείς Μακεδόνες που επιδιώκουν την αυτονομία της. Εκθέτει τη χώρα μας σε κίνδυνο διαμελισμού, και παραχωρεί το όνομα, τη γλώσσα και την ιθαγένεια των αυτοχθόνων πολιτών της ελληνικής Μακεδονίας, στους εθνικά Σλάβους, πολίτες της γείτονος χώρας με την προσωρινή ονομασία «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας – F.Y.R.O.M. (διεθνώς ήδη)» ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ για τους εξής τουλάχιστον ε αναγραφόμενους λόγους ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ της:
1)  ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ (σελ. 9  της αίτησης Ακύρωσης):
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
2)  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ: (σελ. 13 της αίτησης Ακύρωσης):
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ
ΣΕ  «ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ  ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ»  ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΥ και τελικής ολοκληρωτικής ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ  της.
3) ΤΡΙΤΟΣ ΛΟΓΟΣ (σελ. 20  της αίτησης Ακύρωσης):
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ
(άρθρων 26 και 36 του Συντάγματος)
4) ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΛΟΓΟΣ (σελ. 24 της αίτησης Ακύρωσης) :
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ,
ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ.
5)  ΠΕΜΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ (σελ. 28 της αίτησης Ακύρωσης) :
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
*****************************
Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ.
Από το Blogger.